top of page

VÍKENDOVÝ KURZ

ŠEST BLOKŮ TRÉNINKU SEBEOBRANY

naWEB_6_gaus_edited_edited.jpg
woen adv_gaus_edited_edited.jpg

26.3.

2.4.

9.4.

Blokový víkendový kurz sebeobrany, který se koná ve třech po sobě jdoucích sobotách v dopoledních a odpoledních blocích) nabízíme jako alternativu standardního základního kurzu probíhajícího cca čtvrt roku s frekvencí jedné lekce týdně.

Za výhodu tohoto kurzu lze považovat jeho vyšší intenzitu, především je ale vhodný zejména pro ty, kdo (třeba z důvodu pracovního vytížení) upřednostňují pro aktivitu tohoto typu víkendy před všedními dny.

Proč trénovat sebeobranu

Trénink sebeobrany je jako deštník na pikniku. Doufáte, že ho nebudete potřebovat, ale je lepší ho sebou pro jistotu mít. A znáte ty žerty o tom, že prší proto, že sebou deštník nemáte…?

Vaše sebeobrana začíná mnohem dříve, než se dostanete do nějaké konkrétní sebeobranné situace. Mimo jiné proto, že značná část útočníků si podle řeči těla a dalších instinktivně vyhodnocovaných hledisek vybírá takové cíle, které považují za snadné oběti. Tréninkem sebeobrany si zvýšíte sebevědomí a osvojíte si základní pravidla prevence. A bude to na vás znát. Trénink sebeobrany tak v první řadě sníží pravděpodobnost, že si vás nějaký útočník vůbec zvolí jako svou oběť.

A pokud zvolí, nebudete tolik zaskočení. A s delším tréninkem sebeobrany pak (samozřejmě podle vašich individuálních předpokladů) dokážete vyhodnotit situaci a vhodně reagovat. Můžete dosáhnout deeskalace konfliktu, odradit agresora od fyzického napadení. Poznáte, kdy je fyzický střet nevyhnutelný, a budete reagovat včas a účinně. Budete vědět, co dělat bezprostředně po střetu. A mnoho dalšího…

Trénovat sebeobranu má smysl. Nebuďte snadnou obětí!

Termíny brzy ...

Náplň a cíle blokového kurzu

Každý jsme jiný a máme jiné předpoklady, zkušenosti i schopnosti v osvojování nových dovedností. Kurz má náplň a cíle stanovené na základě mnohaletých zkušeností a také odborných znalostí. Jeho hlavním smyslem ale není, abyste si dokonale osvojili sto procent všeho, co se vám budeme snažit předat. Jde především o to, abyste získali cennou zkušenost, zvýšili svou sebejistotu a zjistili, jakým směrem případně chcete dále své sebeobranné dovednosti rozvíjet.

Mezi hlavní cíle kurzu patří, aby jeho účastníci pochopili význam stabilního postoje, dokázali rychle vyhodnotit situaci (a včas a flexibilně na ni reagovat) a osvojili si kvalitní úderovou techniku (a byli tak schopni účinně zasáhnout útočníka).

Ideálně byste po absolvování tohoto kurzu měli být schopni mimo jiné:

  • Zaujmout a udržet si stabilní postoj za každé situace, umět se v něm pohybovat

  • Účinně zasáhnout útočníka úderem, kombinací úderů, kopem kolenem

  • Bránit se úderu útočníka úhybem/krytem a vhodně zareagovat protiútokem

  • Adekvátně reagovat na další nejčastější způsoby útoku, jako je úchop za ruku, úchop za oděv nebo pokus o rdoušení

Každý účastník, i ten nejméně pohybově nadaný, získá cennou zkušenost, která zvýší jeho šance úspěšně se ubránit.

  • Získáte (v bezpečném prostředí kontrolovaných podmínek) zkušenost s fyzickým střetem.

  • Budete znát základní pravidla při střetu s agresorem, seznámíte se s prevencí.

  • Kurz přispěje vašemu sebepoznání a vyšší odolnosti v konfliktních situacích.

  • Budete lépe znát své aktuální limity (a možnosti jejich překonávání).

Kotva 1
Sebeobrana Praha logo
bottom of page