top of page

SEBEOBRANA PRO ŽENY

Termín: 26.02. 14.00 - 17:00

4.jpg
5.jpg

Víkendový kurz sebeobrany pro ženy, který se koná v dopoledním a odpoledním bloku, nabízíme jako vstupní intenzivní seznámení se specifiky sebeobrany ženy.

V České republice zažila fyzické nebo sexuální násilí až třetina žen. Sebeobrana ženy je v mnohém specifická. V případě napadení budete s největší pravděpodobností čelit útoku výrazně silnějšího soupeře. Také motivace útočníka může (i když nemusí) být jiná než v případě útoku na muže. Prvním krokem sebeobrany ženy je vhodná prevence. Není ale rozhodně nutné žít ve strachu a konstantním stavu napjaté ostražitosti. Stačí si osvojit základní pravidla, správně vyhodnocovat různé situace a adekvátně v nich reagovat.

Teoretická část - cca 60min

V teoretické části kurzu se seznámíme s prevencí rizika napadení, úlohou intuice a komunikace v nejširším významu slova. Probereme si témata jako:

 • Jak se zbytečně nedostat do ohrožení, aniž byste ale podřizovaly svůj život strachu.

 • Jak si útočníci vybírají své cíle a jak nepůsobit jako snadná oběť.

 • Jak naslouchat signálům intuice a včas rozpoznat bezprostřední ohrožení.

 • Jak se nenechat vtáhnout do komunikačního scénáře a odradit útočníka ve fázi tzv. „pohovoru“.

Praktická část - 2x120min

V praktické části se pak zaměříme na sebeobranu ve fázi fyzického střetu. I když všichni doufáme, že se nikdy do situace, kdy se budete muset fyzicky bránit, nedostanete, je dobré být připravena. Už jen proto, že vyšší sebejistota v situaci konfrontace vám může pomoci zabránit tomu, aby na fyzické násilí došlo. Procvičíme si především následující:

 • Stabilní postoj a pohyb v něm

 • Účinné zasažení útočníka

 • Obrana proti úderu a vhodné reagování protiútokem

 • Adekvátní reakce na další nejčastější způsoby útoku

 • Specifika sebeobrany ženy – úchop za vlasy, využití předmětů k sebeobraně ad.

Abstract Surface

Termíny brzy ...

Cíle kurzu

Hlavním smyslem kurzu, vzhledem ke kratšímu časovému rozsahu, není, abyste si dokonale osvojily sto procent všeho, co se vám budeme snažit předat. Jde především o to, abyste získaly důležité informace a cennou zkušenost, zvýšily svou sebejistotu a zjistily, jakým směrem případně chcete dále své sebeobranné dovednosti rozvíjet.

 • Seznámíte se s prevencí, budete znát základní pravidla při střetu s agresorem.

 • Získáte (v bezpečném prostředí kontrolovaných podmínek) zkušenost s fyzickým střetem.

 • Kurz přispěje vašemu sebepoznání a vyšší odolnosti v konfliktních situacích.

 • Budete lépe znát své aktuální limity (a možnosti jejich překonávání).

MArco.jpg
Kotva 1
Sebeobrana Praha logo
bottom of page