top of page

SEBEOBRANA PRO ŽENY

Termín: 26.02. 14.00 - 17:00

4.jpg
5.jpg

Termín: 22.01.2023 09:30 - 16:00

Víkendový kurz sebeobrany pro ženy, který se koná v dopoledním a odpoledním bloku, nabízíme jako vstupní intenzivní seznámení se specifiky sebeobrany ženy.

V České republice zažila fyzické nebo sexuální násilí až třetina žen. Sebeobrana ženy je v mnohém specifická. V případě napadení budete s největší pravděpodobností čelit útoku výrazně silnějšího soupeře. Také motivace útočníka může (i když nemusí) být jiná než v případě útoku na muže. Prvním krokem sebeobrany ženy je vhodná prevence. Není ale rozhodně nutné žít ve strachu a konstantním stavu napjaté ostražitosti. Stačí si osvojit základní pravidla, správně vyhodnocovat různé situace a adekvátně v nich reagovat.

Teoretická část - cca 60min

V teoretické části kurzu se seznámíme s prevencí rizika napadení, úlohou intuice a komunikace v nejširším významu slova. Probereme si témata jako:

 • Jak se zbytečně nedostat do ohrožení, aniž byste ale podřizovaly svůj život strachu.

 • Jak si útočníci vybírají své cíle a jak nepůsobit jako snadná oběť.

 • Jak naslouchat signálům intuice a včas rozpoznat bezprostřední ohrožení.

 • Jak se nenechat vtáhnout do komunikačního scénáře a odradit útočníka ve fázi tzv. „pohovoru“.

Praktická část - 2x120min

V praktické části se pak zaměříme na sebeobranu ve fázi fyzického střetu. I když všichni doufáme, že se nikdy do situace, kdy se budete muset fyzicky bránit, nedostanete, je dobré být připravena. Už jen proto, že vyšší sebejistota v situaci konfrontace vám může pomoci zabránit tomu, aby na fyzické násilí došlo. Procvičíme si především následující:

 • Stabilní postoj a pohyb v něm

 • Účinné zasažení útočníka

 • Obrana proti úderu a vhodné reagování protiútokem

 • Adekvátní reakce na další nejčastější způsoby útoku

 • Specifika sebeobrany ženy – úchop za vlasy, využití předmětů k sebeobraně ad.

Abstract Surface

Datum: 22.01.2023

Čas: 09:30 - 16:00

Lokalita: José Martího 31, Praha 6 - Veleslavín

Cena: 1.490,- Kč

Termín přihlášek: do 14.01.2023

Cíle kurzu

Hlavním smyslem kurzu, vzhledem ke kratšímu časovému rozsahu, není, abyste si dokonale osvojily sto procent všeho, co se vám budeme snažit předat. Jde především o to, abyste získaly důležité informace a cennou zkušenost, zvýšily svou sebejistotu a zjistily, jakým směrem případně chcete dále své sebeobranné dovednosti rozvíjet.

 • Seznámíte se s prevencí, budete znát základní pravidla při střetu s agresorem.

 • Získáte (v bezpečném prostředí kontrolovaných podmínek) zkušenost s fyzickým střetem.

 • Kurz přispěje vašemu sebepoznání a vyšší odolnosti v konfliktních situacích.

 • Budete lépe znát své aktuální limity (a možnosti jejich překonávání).

MArco.jpg
Kotva 1
bottom of page