top of page

Nový design triček 2017

"Čím více dovedností člověk umí, tím se stává dokonalejším".

Naše kniha

Každý z nás se může stát obětí násilí a každý z nás by se měl naučit co nejrychleji a nejefektivněji bránit. Autoři se věnují změnám, které probíhají v lidském těle, především v mozku, během konfliktní situace. V další části knihy se zabývají výukou sebeobrany, popisují jednotlivé sebeobranné techniky. Věnují se speciálně sebeobraně žen a dívek. Kniha obsahuje cenné rady v oblasti prevence střetu, rozebírá chování v případě hrozícího konfliktu i praktické návody pro případ, že k němu již došlo. Výklad je doprovázen řadou názorných fotografií.

 

Kmotrem knihy se stal Petr Jákl.

 

Naši klienti si mohou knihu objednat i u instruktorů - s věnováním.

 

 

Sebeobrana Praha logo
bottom of page