top of page

Vyšla kniha

Každý z nás se může stát obětí násilí a každý z nás by se měl naučit co nejrychleji a nejefektivněji bránit.

Autoři se věnují změnám, které probíhají v lidském těle, především v mozku, během konfliktní situace. V další části se zabývají výukou sebeobrany, popisují jednotlivé sebeobranné techniky. Věnují se speciálně sebeobraně žen a dívek.

Kniha obsahuje cenné rady v oblasti prevence střetu, rozebírá chování v případě hrozícího konfliktu i praktické návody pro případ, že k němu již došlo.

Výklad je doprovázen řadou názorných fotografií.

Kniha by měla být součástí knihovny každé ženy a muže, kteří se chtějí alespoň dozvědět něco o sebeobraně - především o prevenci.

Knihu pokřtil Petr Jákl.


Sebeobrana Praha logo
bottom of page