top of page

Odborný seminář sebeobrany a bojových sportů

Ve dnech 1.9. a 2.9. proběhl na UK FTVS odborný seminář sebeobrany a bojových sportů pořádaný Katedrou technických a úpolových sportů pod záštitou České asociace univerzitního sportu a Vysokoškolským sportovním klubem. Toto setkání učitelů úpolů se pravidelně děje již třetím rokem a hlavní myšlenkou je vzájemná výměna zkušeností a aktuálních poznatků o výuce úpolů s cílem sledovat odborné standardy a hledat možnosti spolupráce v oboru.

Odborné přednášky vedli:

PhDr. Radim Pavelka, Ph.D. (UK FTVS)

doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. (MU FSPS)

PhDr. Michal Vít, Ph.D. (MU FSPS)

Praktická cvičení vedli:

František Kollman (jiujitsu)

Mgr. André Reinders (MMA)

Bc. Zdeněk Ledvina (MMA)

Bc. Jaromír Ježek, Bc. Jakub Holý, Bc. Jindřich Turek (

judo)


Sebeobrana Praha logo
bottom of page