top of page

Sebeobrana pro ženy

Sebeobrana žen je specifická. To jsme vám nesdělili nic objevného. I když každý, kdo je napaden, obvykle čelí silnějšímu soupeři (protože agresoři si v naprosté většině případů vybírají takové cíle, které jim připadají jako snadné oběti), jako žena máte prakticky jistotu, že vás v případě napadení čeká naprosto nerovný boj. Budete stát proti někomu, kdo má mnohem větší sílu, je větší a těžší.


Ve své knize Dar strachu (The Gift of Fear) uvádí Gavin de Becker, že ženy, obzvláště ve velkých městech, žijí v neustálé ostražitosti. Rádi bychom věřili, že v České republice je pocit neustálého ohrožení přeci jen méně rozšířený než ve Spojených státech (kde jsou statistiky násilných trestných činů v některých lokalitách skutečně dramatické), ale je na každé ženě, aby posoudila, jak bezpečně se cítí.

Položte si otázku, kdy jste se naposledy obávali, že by vám nějaká druhá osoba mohla ublížit. Pokud jste muž, možná si budete na nějaký takový případ vzpomínat jen obtížně. Jako žena dost možná odpovíte: „včera“ nebo dokonce „každou chvíli“. Ptáme se klientek, co je motivovalo k tomu začít navštěvovat kurzy sebeobrany. A mezi nejčastější odpovědi patří, že se necítí bezpečně. Nebo dokonce, že se již v minulosti staly obětí napadení.


Většina (doufáme, že zcela drtivá) mužů ženy (ani nikoho jiného slabšího) fyzicky nenapadá. To vám ale nepomůže ve chvíli, kdy se střetnete s některým z těch, kteří takové morální zábrany nemají. A dokud takoví „muži“ existují, musí ženy bohužel počítat s tím, že se jim někdy budou potřebovat být schopny ubránit.

Pokud jste muž, nejspíš nikdy nebudete muset čelit neodbytnému nápadníkovi, který nebere „Ne“ jako odpověď a stává se agresivním. Příliš vám nehrozí, že vás udeří někdo o 40 kilo těžší, uražený vaším odmítnutím. Nepokusí se vás odvléct a váš „souhlas“ si vynutit. Pokud jste muž, nejspíš se vás nikdy nikdo nepokusí znásilnit. Nebude vámi smýkat za vlasy. A vy se nebudete snažit utéct do bezpečí v úzké sukni a na vysokých podpatcích…


Vše výše uvedené docela dobře ilustruje odlišnost perspektiv mužů a žen, co se týče osobní bezpečnosti. „Nejenže ženy nepřemýšlí o násilí a konfliktu jako muži. Nepřemýšlí o tom ani tak, jak si muži myslí, že by o nich mohly přemýšlet,“ uvádí Rory Miller a Jan Kadlec v knize Komunikace v konfliktu.


Sebeobrana ženy je specifická. Tím jsme začali a tím tento text také uzavřeme. A dodáme, že ta specifika známe, intenzivně se jimi zabýváme a již mnoho let učíme ženy bránit se. Přijďte se podívat, jak, třeba na náš Víkendový seminář sebeobrany pro ženy.Opmerkingen


Sebeobrana Praha logo
bottom of page