top of page

LZE V SEBEOBRANĚ SOUTĚŽIT?

Lze v něčem, co naprosto mentálně vylučuje útok, soutěžit? Vždyť postavení cvičence sebeobrany je vždy na straně oběti, tudíž obránce. Utkají-li se na "soutěži" dva jedinci, pak je vždy jeden útočník. Nepopírá to snad myšlenku sebeobrany?


Tuto myšlenku si pokládáme už dlouho. Avšak z čeho vzniklo např. sportovní karate? Z tradičního pojetí karate, ve kterém smysl cvičení byl umět se bránit, dokonce v obraně "zabít protivníka". Dnes se karate stalo populárním bojovým sportem, který má nově i své zastoupení na příštích olympijských hrách.


Jak naložit s myšlenkou soutěže v sebeobraně? Jak bylo psáno již dříve, sebeobrana je nedílnou složkou výchovy jedince. V dnešní době ovšem cvičí sebeobranu jen ti, kteří si uvědomují možná rizika, nebo už si nějakou negativní zkušeností prošli. Většinou se jedná o dospělé jedince, kteří již jsou fyziologicky vybaveni obstát v sebeobranné situaci. Jak jsou na tom ovšem děti?

Proč cvičit s dětmi sebeobranu?

  • Dochází k fyzickému i psychickému rozvoji.

  • Zvyšuje se psychická odolnost a potlačuje se strach z kontaktu.

  • Posiluje se postoj k osobní bezpečnosti.

  • Děti si uvědomují zodpovědnost za své chování.

  • Zvyšuje se sebevědomí a víra ve vlastní schopnosti

JAK PŘINUTIT DĚTI CVIČIT SEBEOBRANU?


Jak přinutit děti cvičit sebeobranu? Jak je připravovat na situace, které nechceme, aby se staly? Emoce a motivace jsou tou odpovědí! A jak jinak motivovat děti, než vzájemným kláním? Vždyť rivalita je jednou z forem sociální interakce a přiřozeným stimulem vývoje jedince.


Snažíme se začlenit sebeobranu do školní tělesné výchovy. Oslovili jsme několik škol s ukázkou sebeobrany, která se později změnila v několik lekcí sebeobrany v rámci školní tělesné výchovy.

Na ZŠ Slovenská v Praze si dokonce děti druhého stupně jako první vyzkoušely "soutěž v sebeobraně". Tato akce se konala za podpory České unie bojových umění (ČUBU). Děti řešily modelové situace napadení instruktorem, aby se zachoval status cvičence sebeobrany jako obránce. Útočník (instruktor) napadal slovně i fyzicky děti a tříčlenná komise sboru rozhodčích hodnotila počínání dítěte. Hodnotila se verbální i neverbální komunikace (snaha neeskalovat konflikt), správný postoj vzhledem k situaci, účinnost sebeobranné akce a především dovedení situace do zdárného konce, pokud koflikt nastal (útěk, simulace zavolání pomoci atd.). Reportáž ze soutěže odvysílala ČT Sport v magazínu bojových sportů.

Děti si formou soutěže a stanovených pravidel zvykaly na jednání v sebeobranné situaci, která zarhnuje jak preventivní fázi, samotný konflikt, tak i důležité momenty po skončení útoku s důrazem na odpovědnost z fyzického kontaktu. Na konci došlo ke zhodnocení počínání dětí a vystvětlení chyb.


V letošním roce máme v plánu oslovit více škol tak, aby mohlo vzniknout meziškolní finále v soutěži sebeobranných situací.


Pokud nás chcete vidět i na vaší škole, ozvěte se nám...


Celou reportáž na ČT Sport lze shlédnout zde.

Sebeobrana Praha logo
bottom of page