top of page

SEBEOBRANA - PRÁVNÍ ASPEKTY

A VÝZNAM KOMUNIKACE

velikosti.jpg
asdsd.jpg

18.3.2022

Téma sebeobrany daleko přesahuje krátký časový úsek samotného fyzického střetu. Důležitým aspektem v ní je také jeho prevence a minimalizace důsledků, pokud k němu dojde. Připravili jsme pro vás tříhodinový seminář, který se zaměřuje na sebeobranu v širším pohledu. Na její právní stránku, prevenci a úlohu komunikace v ní.

Právní stránka sebeobrany

Když se stanete obětí napadení, je samozřejmě vaším hlavním cílem přežít. Pokud možno bez zranění. Sebeobranná situace ale často bezprostředním vyřešením nekončí. Je dobré vědět, jak ji zvládnout bez úhony (nebo minimalizovat následky) nejen fyzické, ale i právní.

V rámci první části tříhodinového semináře se seznámíte se základním právním vymezením tzv. nutné obrany (§ 29 – Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.) a pravidly pro to, abyste co nejúčinněji zamezili potenciálním negativním legislativním důsledkům toho, že bráníte sebe nebo další osobu.

Termíny brzy...

Úloha komunikace v sebeobraně

V druhé části semináře se pak společně zaměříme na sebeobranu ve fázi před fyzickým střetem a úlohu komunikace. Kdy má smysl snažit se s útočníkem vyjednávat? A jakým způsobem? A protože komunikace začíná mnohem dříve, než otevřeme ústa, nahlédneme také do sféry prevence. Jak si útočníci (různých typů a motivací) vybírají potenciální oběť? A jak je odradit od toho, aby zvolili právě vás? I ve fázi tzv. „pohovoru“ většinou stále ještě máte velkou šanci útočníka odradit. Ve fázi verbálního střetu pak lze konflikt vhodným způsobem deeskalovat.

 

Téma semináře by se tak dalo shrnout následujícím způsobem:

Jak se nestát obětí napadení a jak se bránit bez právních důsledků, pokud se jí přeci jen stanete.

Videorozbory reálných situací

V bonusové části semináře se pak dotkneme také samotných sebeobranných situací. S pomocí videí s příklady reálných střetů si provedeme rozbory situací, a s některým pravidly pro účinnou sebeobranu se tak lépe seznámíme „v praxi“.

Co bude obsahem tříhodinového semináře:

  • Právní rizika sebeobrany

  • Jak se nestát z obránce útočníkem

  • Jak správně postupovat bezprostředně po vyřešení sebeobranné situace

  • Rozbor konkrétních příkladů, kazuistik (videa)

  • Prevence napadení – jak nepůsobit jako snadná oběť (před výběrem, při „pohovoru“)

  • Vyhodnocení situace ohrožení – typy útočníků, jejich motivace, varovné signály a úloha intuice

  • Deeskalace konfliktu, přerušení scénáře a vystoupení z role, vhodné použití asertivní komunikace

Kotva 1
Sebeobrana Praha logo
bottom of page