INSTRUKTOR SEBEOBRANY

​​Ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze pořádáme

kurz INSTRUKTOR SEBEOBRANY.

 

 

Jedná se o druhé nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví. Po úspěšném absolvování kurzu získá frekventant osvědčení. Tento dokument vytváří podklad pro vydání licence instruktora sebeobrany II. třídy a současně splňuje základní podmínku pro vydání živnostenského listu Provozování tělovýchovných  a sportovních služeb v oblasti studované specializace.

 

Školení je organizováno v rozsahu 150 hod. (pro nematuranty + 50 hod.).

V současné době NEOTEVÍRÁME kurz instruktora.

Vědecký základ sportovního tréninku (obecná část):

50 hod. zajišťuje FTVS UK v Praze

koná se 2x ročně. Přihlášky vždy do 15.1. (jarní termín) nebo 15.8. (podzimní termín)

cena kurzu: 3800,- Kč

 

Specializace:

100 hod. zajišťuje Sebeobrana Praha, z.s.

termíny dle dohody a počtu uchazečů (min. počet 8 uchazečů).

cena kurzu: 7000,- Kč

 

Požadavky k přihlášení do kurzu:

1) věk min. 18 let, ukončené střední vzdělání (i bez maturity*)

2) III. trenérská třída v jakékoliv úpolové specializaci

3) nebo potvrzení o praxi jako asistent trenéra I. - II. třídy v délce min. 2 roky

 

*Všeobecně vzdělávací kurz pro uchazeče bez maturity:

50 hod. zajišťuje FTVS UK v Praze

koná se 1x ročně

cena kurzu: 4000,- Kč

Přihlášky posílejte na: info@sebeobrana-praha.cz

 

Zodpovědná osoba: PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.